Žádosti o dary a půjčky

Žádosti o dary nebo půjčky se podávají do kanceláře Jeronýmovy jednoty na předepsaných formulářích přes seniorátní představenstvo Jeronýmovy jednoty.

Ústřední kancelář projedná v běžném roce pouze žádosti o dary došlé do kanceláře Jeronymovy jednoty do 30. 6.

Užití finančních podpor na projekty sborů je následně kontrolováno.

Žádosti o dotaci z Ministerstva kultury nebo o dar GAW se vypracovávají a podávají podle pokynů kanceláře Jeronýmovy jednoty.

Formulář – žádost o půjčku

Pokyny k žádosti o dar, půjčku

Fomulář vyúčtování daru

Formulář – využití daru

Výroční zpráva JJ – seniorát

Splátky půjček k 31.12.2016