Termíny

Žádost o půjčku je možné podat Ústřednímu představenstvu (kancelář Jeronýmovy jednoty při Ústřední církevní kanceláři ses. Kurešová) v průběhu celého roku. Doba zpracování je od jednoho týdne do 2 měsíců.

Žádost o dar musí být seniorátnímu představenstvu JJ doručena před seniorátním shromážděním JJ, které se koná většinou v červnu.  Menší dary potvrzené na seniorátním shromážděním JJ jsou zasílány během června a července (po výročním seniorátním shromáždění JJ). Dar udělený Ústředním shromážděním může být potvrzen až v polovině září na Ústředním shromáždění JJ zástupců ze seniorátů. Zasílán je po podepsání smlouvy mezi sborem a kanceláří JJ při ÚCK v říjnu.

Sbírky

HDL-sbírá se na Velikonoční neděli, odesílá se nejpozději do 1.5.

Sbírka darů-archová sbírka probíhá od 1.5. do 31.5. Je třeba nahlásit výtěžek sbírky do 31.5. a odeslat ji do 15.6. na příslušný seniorát

JTD-se sbírá v druhé polovině října. Odesílá se do 30.11.

Číslo účtu Jeronýmovy jednoty pro zasílání darů z církví i mimocírkevních dárců a sponzorů je

717 171 7171/2700.