Struktura

Práci Jeronýmovy jednoty na úrovni farních sborů zajišťuje staršovstvo sboru.

V rámci seniorátního sboru působí tříčlenné představenstvo JJ, které organizuje sbírku darů v seniorátech, svolává seniorátní shromáždění JJ a vyjadřuje se ke stavebním záměrům farních sborů z hlediska kvality práce a pořadí naléhavosti.

V současnosti pracují tato seniorátní představenstva:

01 Pražský seniorát: Pavel Zoubek

02 Poděbradský seniorát: Pavel Kubíček, Pavel Pistor, Dagmar Férová

03 Jihočeský seniorát: Jiří Valek, Jiří Růžička, Pavel Kovář

04 Západočeský seniorát: Lubomír Kovář, Jan Nozar, Pavel Voldan

05 Ústecký seniorát: Ivo Valášek, Jakub Pavlis, Vlasta Erdingerová

06 Liberecký seniorát: Jiří Kužel, Jan Jindra, Jiří Kotas

07 Královehradecký seniorát: Jaroslav Andrejs, Petr Chlápek, Vladimír Pavlíček

08 Chrudimský seniorát: Jan Horák, Jan Kubíček, Jaromír Drda

09 Poličský seniorát: Jaroslav Lacina, Jiří Svoboda, Jiří Nykodým

10 Horácký seniorát: Miloslav Zadražil, Radek Černý, Petr Hladík

11 Brněnský seniorát: Miroslav Maňák, Jaromír Klimek, Petr Zajíc

12 Východomoravský seniorát: Pavel Dušek Vladimr Buzek, Jiří Stehno

13 Moravskoslezský seniorát: Pavel Sťahel, Pavel Prejda, Tomáš Kudělka

14 Ochranovský seniorát: Jiří Polma, Hana Jalušková, Ondřej Halama
Seniorátní shromáždění rozhoduje hlavně o naléhavosti předložených stavebních projektů a rozděluje jednu třetinu sbírky darů v seniorátu na pomoc sborům.

V rámci povšechného sboru působí ÚSTŘEDNÍ PŘEDSTAVENSTVO JJ, které je pětičlenné (čtyři členové volení synodem, jeden delegován synodní radou:

Mgr. Václav Hurt

Ing. Jaromír Křivohlavý

Ing. Jiří Stehno

Mgr. Marek Vanča

Ing. Jiří Schneider

 

Ústřední shromáždění JJ je voleno synodem a pro období let 2016-2020.

Formulář zprávy seniorátního představentsva Jeronymovy jednoty