Organizace

Delegáta JJ z každého sboru volí sborové shromáždění. Delegáti sborů se scházejí na seniorátním shromáždění JJ, kde rozdělují 1/3 prostředků vybraných v seniorátu, doporučují větší žádosti k vyřízení pro Výroční shromáždění JJ a volí svého zástupce pro Výroční shromáždění JJ, které se koná v polovině září každého roku pokaždé v jiném sboru.

Seniorátní představenstvo potvrzuje žádosti o finanční prostředky, připravuje podklady, doporučení a svolává seniorátní shromáždění v průběhu června.

Ústřední představenstvo JJ se setkává cca 1x za 2 měsíce. V případě potřeby vyřizuje žádosti korespondenčně. Připravuje podklady pro Výroční shromáždění a doporučuje žádosti o dary k vyřízení možným dárcům. Schvaluje půjčky pro sbory ČCE.

 

V současnosti pracují tato tříčlenná seniorátní představenstva JJ:

01 Pražský seniorát: Samuel Heizlar-předseda, Vlasta Rejetová, Zdeňka Skuhrová

02 Poděbradský seniorát: Pavel Kubíček-předseda, Pavel Pistor, Dagmar Férová

03 Jihočeský seniorát: Jiří Valek, Jiří Růžička, Pavel Kovář

04 Západočeský seniorát: Jan Nozar, Daniel Matouš, Jan Pospíšil

05 Ústecký seniorát: Ivo Valášek-předseda, Jakub Pavlis, Vlasta Erdingerová

06 Liberecký seniorát: Jiří Kužel, Jan Jindra, Jiří Kotas

07 Královehradecký seniorát: Jaroslav Andrejs-předseda, Petr Chlápek, Vladimír Pavlíček

08 Chrudimský seniorát: Jan Plecháček-předseda, Jan Kubíček, Jaromír Drda

09 Poličský seniorát: Jiří Pražan, Jiří Svoboda, Jiří Nykodým

10 Horácký seniorát: Radek Černý předseda), Miloslav Zadražil, Petr Hladík

11 Brněnský seniorát: Miroslav Maňák-předseda, Jaromír Klimek, Petr Zajíc

12 Východomoravský seniorát: Pavel Dušek-předseda, Ludvík Pastyřík, Jiří Stehno

13 Moravskoslezský seniorát: Pavel Prejda-předseda, Pavel Sťahel, Tomáš Kudělka

14 Ochranovský seniorát: Hana Jalušková, Ondřej Halama

 

V rámci povšechného sboru působí Ústřední představenstvo Jeronýmovy jednoty, které je pětičlenné – čtyři členové volení synodem, jeden delegován synodní radou:

Mgr. Václav Hurt – předseda

Mgr. Marek Vanča

Ing. Jiří Schneider

Ing. Jiří Stehno

Ing Jaromír Křivohlavý

 

Ústřední shromáždění Jeronýmovy jednoty

Poslanci  i náhradníci jsou uvedeni v části „Dokumenty a formuláře“.

 

Kancelář Jeronýmovy jednoty je součástí Ústřední církevní kanceláře (ekonomické oddělení) a na její adresu je třeba zasílat veškeré žádosti o půjčku nebo dar z celocírkevních (prostřednictvím seniorátního představenstva).

referentka:

Renata Roubalová

telefon: +420 224 999 226
e-mail: jeronymovajednota@e-cirkev.cz
adresa: Jungmannova 9, PO Box 466, 111 21 Praha
Účet ro zasílání sbírek (SD, HDL a JTD):
717 171 7171/2700
Účet pro splátky půjček poskytnutých z fondu JTD a půjček na předfinancování daru: 200 594 093/0300.