Organizace

Zástupce JJ z každého sboru volí sborové shromáždění. Zástupci sborů se scházejí na seniorátním shromáždění JJ, kde rozdělují 1/3 prostředků vybraných v seniorátu, doporučují větší žádosti k vyřízení pro Ústřední shromáždění JJ a volí svého zástupce pro Ústřední shromáždění JJ, které se koná v polovině září každého roku pokaždé v jiném sboru.

Ústřední představenstvo JJ se setkává cca 1x za 2 měsíce. V případě potřeby vyřizuje žádosti korespondenčně.

V rámci seniorátu působí tříčlenné seniorátní představenstvo Jeronýmovy jednoty, které organizuje sbírku darů v seniorátech, svolává seniorátní shromáždění JJ a připravuje doporučení pro seniorátní shromáždění JJ.

V současnosti pracují tato seniorátní představenstva JJ:

01 Pražský seniorát: Samuel Hejzlar-předseda, Vlasta Rejentová, Zdeňka Skuhrová

02 Poděbradský seniorát: Pavel Kubíček-předseda, Pavel Pistor, Dagmar Férová

03 Jihočeský seniorát: Jiří Valek-předseda, Jan Růžička, Ladislav Svoboda

04 Západočeský seniorát: Jan Nozar, Daniel Matouš, Jan Pospíšil

05 Ústecký seniorát: Ivo Valášek-předseda, Jakub Pavlis, Vlasta Erdingerová

06 Liberecký seniorát: Jan Jindra-předseda, Jiří Kužel Jiří Kotas

07 Královehradecký seniorát: Jaroslav Andrejs-předseda, Petr Chlápek, Vladimír Pavlíček

08 Chrudimský seniorát: Jan Plecháček-předseda, Jan Kubíček, Jaromír Drda

09 Poličský seniorát: Jiří Svoboda, Jiří Pražan, Jiří Nykodým

10 Horácký seniorát: Radek Černý předseda), Miloslav Zadražil, Petr Hladík

11 Brněnský seniorát: Miroslav Maňák-předseda, Jaromír Klimek, Petr Zajíc

12 Východomoravský seniorát: Pavel Dušek-předseda, Vladimír Buzek, Jiří Stehno

13 Moravskoslezský seniorát: Pavel Prejda-předseda, Pavel Sťahel, Tomáš Kudělka

14 Ochranovský seniorát: Hana Jalušková, Ondřej Halama

 

V rámci povšechného sboru působí Ústřední představenstvo Jeronýmovy jednoty, které je pětičlenné – čtyři členové volení synodem, jeden delegován synodní radou:

Mgr. Václav Hurt – předseda

Ing. Jaromír Křivohlavý

Ing. Jiří Schneider – člen SR, 1. náměstek synodního kurátora

Ing. Jiří Stehno

Mgr. Marek Vanča

 

 

Ústřední shromáždění Jeronýmovy jednoty je voleno synodem:

Poslanci pro období let 2016-2020:

Pražský seniorát Pavel Kalus, Vlasta Rejentová
Poděbradský seniorát Pavel Kubíček
Jihočeský seniorát Jiří Valek
Západočeský seniorát Lubomír Kovář
Ústecký seniorát Jakub Pavlis
Liberecký seniorát Jiří Kužel
Královéhradecký seniorát Jaroslav Andrejs
Chrudimský seniorát Jan Kubíček
Poličský seniorát Jaroslav Lacina
Horácký seniorát Miloslav Zadražil
Brněnský seniorát Milan Ryšavý, Tomáš Rozbořil
Východomoravský seniorát Bronislav Czudek, Pavel Dušek, Jaroslav Mikš
Moravskoslezský seniorát Jiří Marek, Pavel Sťahel
Ochranovský seniorát Hana Jalušková
Synodní rada Jiří Schneider, Eva Zadražilová

 

Kancelář Jeronýmovy jednoty je součástí Ústřední církevní kanceláře a na její adresu je třeba zasílat veškerou korespondenci a žádosti o půjčku nebo dar.

referentka:
Hana Kurešová
telefon: +420 224 999 226
e-mail: kuresova@e-cirkev.cz
adresa: Jungmannova 9, PO Box 466, 111 21 Praha
Účet ro zasílání sbírek (SD, HDL a JTD): 
717 171 7171/2700
Účet pro splátky půjček poskytnutých z fondu JTD a půjček na předfinancování grantů: 
200 594 093/0300.