Financování

Finančními zdroji pro podpory stavebních projektů jsou především dobrovolné dary členů církve a dary zahraničních církví a různých podpůrných organizací.

Od začátku roku 2011 je změna účtu Jeronýmovy jednoty na č. 717 171 7171/2700 a na něj se budou zasílat počínaje letošním rokem dary z církve i od mimocírkevních dárců a sponzorů. Sem posílají výnosy sbírek jednotlivé sbory a také bude přijat s vděčností dar kohokoli z vás, kdo považujete kazání evangelia ve sféře naší evropské civilizace za podstatné pro příští neklidné století a dar kohokoli z vás, kdo chcete, aby kulturní bohatství demonstrované architekturou našich kostelů nevypadalo zanedbaně.

Hlavní finanční zdroje jsou tyto:

  • Sbírka darů JJ (SD) je organizována v jednotlivých farních sborech každoročně v jarních měsících podle různé praxe (archová sbírka, podomní sbírka, rozesílání složenek, bankovní převody). Výnos této sbírky posílá sbor na konto JJ při seniorátním výboru.
  • Chrámová sbírka na Hlavní dar lásky (HDL) se koná zpravidla o velikonoční neděli a sbor odešle její výnos na konto JJ při ÚCK (viz výše).
  • Chrámová sbírka na jubilejní toleranční dar (JTD) proběhne o jedné neděli v měsíci září nebo říjnu. Tato sbírka doplňuje fond, z něhož jsou poskytovány překlenovací nebo běžné půjčky se stanoveným splátkovým kalendářem.
  • Dotace Ministerstva kultury na opravy staveb byla původně určena jen pro památkově chráněné objekty, nyní je aplikována pro všechny kostely.
  • Zahraniční dary adresné jsou předány příslušnému sboru, ostatní jsou včleněny do sbírky darů.