V současnosti

Je součástí Českobratrské církve evangelické a jejím posláním je podporovat finančně obnovu a výstavbu církevních budov a varhan a to jednak formou darů a jednak půjčkami. Činnost JJ na úrovni povšechného sboru řídí pětičlenné Ústřední představenstvo, na úrovni seniorátů seniorátní představenstvo a na úrovni sborů staršovstvo.

Tuto činnost vykonávají dobrovolně bez nároku na odměnu, kromě referentky kanceláře Jeronýmovy jednoty, která je zaměstnancem Ústřední církevní kanceláře ČCE.

Ústřední představenstvo Jeronýmovy jednoty rozhoduje o přidělení půjček sborům a připravuje doporučení pro rozdělení darů pro Výroční shromáždění prostředků. Schází se cca 5 x za rok, neodkladné záležitosti řeší per-mail.

Rozdělení darů se koná na Výročním shromáždění Jeronýmovy jednoty a to vždy v září b.r. v některém farním sboru. V r. 2018 ve FS Čáslav v r. 2017 ve FS Děčín, v r. 2016 ve FS Krnov, v r. 2015 ve FS Kolín, r. 2014 ve FS Vanovice, v r. 2013 ve FS Třebenice, v r. 2012 ve FS Polička …

Pro práci Ústředního představenstva je určující Statut JJ a Pracovní řád JJ.